081 32 10 60 

Diensten

Architectuur

 • Ruimte ontwerp en de functionele organisatie
 • Volledige controle van het proces een nette project details
 • Harmonisatie van de volumes, materialen, licht en stemmingen

Haalbaarheidstudie

 • Analyse van de locatie
 • Samenhang van het programma en het budget
 • Gedetailleerde schatting
 • 3D tekeningen
 • Raming van de planning

Klantenbegeleiding

 • Permanente administratieve opvolging
 • Gecentraliseerd beheer
 • Keuze van de leveranciers, in alle transparantie
 • Advies bij elke stap

Zoeken van grond

 • Intercommunale contacten
 • Inschakelen van onze contacten
 • Afstemmen programma / /bestemming sectorplan

Opmeting van de gronden en de gebouwen

 • Niveaus van het gebouw
 • Plannen en gevels, bestaande situatie
 • Bestaande riolering

In partnership

 • Niveaus van de gronden
 • Grenzen van de eigendom

Upgrading en Corporate Identity

 • Binnenruimte en meubilair
 • Interne en externe uithangborden
 • Differentiatie van de noodzakelijke normen en aanbeveling

Milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning

 • Contacten met de vergunningsverlenende overheid
 • Volledige opmaak administratief dossier
 • Plan met aantekeningen volgens de rubrieken

Vergunning van uithangborden

 • Reclameborden
 • Lichtborden
 • Totems
 • Masten en vlaggen

Energie

 • Vergelijkende studie
 • Materiaal met een hoge isolerende waarde
 • Duurzame energie
 • Energiezuinige verlichting

Studie van de stabiliteit

In partnership

 • Predimensionering van de afmetingen
 • Plan van uitvoering
 • Lastenboek en overzicht
 • Werfcontrole

Studie van speciale technieken

In partnership

 • Verwarming
 • Ventilatie
 • Airconditioning
 • Werfcontrole

Planning en coördinatie van de werf

 • Globale planning
 • Coördinatie van verschillende aannemers
 • Aannemingscontract
 • Controle stappenplan

Budgetcontrole

 • Gedetailleerde schatting
 • Analyse van de offertes
 • Onderhandeling van de finale prijs
 • Analyse van de vorderingen

Synthesebeelden en 3D animatie

 • Binnen / Buiten
 • Video’s
 • Virtuele realiteit

Binnenhuisarchitectuur

 • Op maat gemaakt meubilair
 • Ingebouwde verlichting
 • Materiaal en kleur

Inrichting van de buitenruimte

 • Groenzones
 • Parkings
 • Ondersteuningen
 • Terrassen